Artikel

Silsilah Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani

34
×

Silsilah Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani

Sebarkan artikel ini
Silsilah Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani:
Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani

Silsilah Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani: 

– Profil Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani


Al-Syaikh Nawawi Al-Bantani (Nama asli beliau adalah Abu Abdul Mu’thi)
bin Umar bin ‘Arobi bin ‘Ali bin Jamad
bin Janta
bin Masbugel
bin Maskun
bin Masnun
bin Maswi
bin Sulthon Sunyararas Tajul’arsy bin Sulthon Maulana Hasanuddin Banten
bin Maulana Syarif Hidayatullah
bin Sulthon Abdullah bin Ali Nuruddin/ ‘Ali Nurul ‘Alam
bin Maulana Ibrohim Zainal Akbar Assamarqondy
Bin Jamaluddin Husain Al-Akbar (Muhammad Jumadil Kubro)
bin Al-Imam Al-Sayyid Ahmad Syah Jalal
bin Abdullah ‘Azhmat Khon bin Amir Abdul Malik bin Al-Sayyid ‘Alawi (‘Ammil Faqih)
bin Al-Sayyid Muhammad Shohib Mirbath
bin Ali Khola’ Qosam
bin ‘Alawi bin Muhammad
bin ‘Alawi
Bin ‘Ubaidillah
bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir
bin Isa Al-Rumy Al-Bashry
Bin Muhammad An-Naquib
Bin Al-Imam ‘Ali Al-‘Uraidli
bin Ja’far Ash- Shodiq
bin Muhammad Al-Baqir
bin Ali Zainal ‘Abidin Al-Sajjad
bin Sayyidina Al-Imam Husain
bin Sayyidina ‘Ali Bin Abi Tholib KRW Wa bin Sayyidatina Fathimah Azzahra’ Al-Batul
binti Sayyidinaa Wa Maulana Muhammad SAW Al-Rosul
Post: Pondok Pesantren Daarul Falah
Link: http://www.daarulfalah.com/2014/03/silsilah-syekh-nawawi-tanara-al-bantani.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *