Buku

Agama dan Demokrasi

Membicarakan demokrasi yang dikaitkan dengan agama memang merupakan tema yang besar. Tidak jarang terjadi, seorang yang mencoba mempertautkan agama dan demokrasi berakhir dengan ...
Buku

Manajemen Organisasi Nirlaba

Sejak tahun 1985, lima Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) di Indonesia; Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Bina ...
Buku

Katalogisasi Buku Berbahasa Arab

Kepustakaan dan perpustakaan Islam di Indonesia, akhir-akhir ini menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kepustakaan tersebut tidak terbatas pada ...
Buku

Kyai dan Demokrasi

Salah satu kelemahan mendasar berbagai gerakan Islam yang hendak memperjuangkan demokrasi dan tegaknya hak-hak asasi atau hak-hak rakyat adalah pemetaan masalah dan evaluasi, ...
Buku

Islam Indonesia Menatap Masa Depan

Selama ketegangan antara wawasan Islam yang universalistik dan wawasan kebangsaan yang partikularistik belum teruraikan secara tuntas, persoalan tentang peranan Islam dalam sebuah bangsa ...

Posts navigation